William E Fairbairn – Bậc Thầy Cận Chiến Của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phương TâyWilliam E Fairbairn – Bậc Thầy Cận Chiến Của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phương Tây

Sinh ra tại khu vực vốn chuộng các môn võ thiên về sức mạnh như Quyền Anh, Quyền Hy Lạp (Pankration)… nhưng nhờ cơ duyên, Fairbairn đã đến với Đông Á – nơi võ thuật đạt tới cảnh giới thượng thừa. Qua quá trình khổ luyện, chấp nhận thương tật và lăn lộn trên chiến trường, ông đã chứng minh cho cả thế giới rằng: Châu Âu vẫn có thể trở thành cái nôi phát triển võ thuật của thế giới với môn Defendu trứ danh được nhiều lực lượng đặc nhiệm trên thế giới theo học.

Nguồn: en.wikipedia.org, en.wikipedia.org, vothuat.vn, soha.vn, en.wikipedia.org

Nguồn: https://prettymom.vn/the-thao/vo-thuat-hien-dai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *