Ultimate Krav Maga | Võ Cận Chiến | Võ Tự Vệ Đỉnh Cao | Self Defense Instructional Set 3Krav Maga: Võ Tự Vệ rất đơn giản và cực kỳ hiệu quả mọi người nên học để phòng vệ những lúc hiểm nguy trong thời buổi hiện nay nhé. Chúc các thành công.
Krav Maga: self-defense is very simple and extremely effective so everyone should learn to defend at times of danger in the present day. Wish success.

Nguồn: https://prettymom.vn/the-thao/vo-thuat-hien-dai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.